På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tiltrængt fokus på borgernes frie valg

Regeringen præsenterede i oktober sit udspil til at styrke og udvide borgernes frie valg. DI er tilfreds med, at regeringen skærper fokus på borgernes frie valg, som på flere områder i dag ikke fungerer godt nok.
Regeringen vil bl.a. indføre en lovbaseret rettighed, så borgere kan vælge et privat alternativ, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræningen senest syv dage efter udskrivningsdatoen. Foto: Colurbox

Regeringen fremlagde i oktober sit bud på, hvordan borgerne kan få mere frit valg i bl.a. ældreplejen.

I sit udspil lægger regeringen op til, at indføre frit valg inden for genoptræning samt gennemføre forsøg med styrket frit valg inden for rehabilitering og madservice. Derudover vil regeringen igangsætte et serviceeftersyn af det frie valg på de store velfærdsområder.

Branchedirektør i DI Service Jakob Scharff er tilfreds med, at regeringen øger fokus på det frie valg og at borgernes valgfrihed udvides indenfor genoptræningsområdet. En helt ny analyse fra DI viser blandt andet, at mange ældre ikke reelt har frit valg, når de første gang visiteres til hjemmehjælp.

- Det er rigtig godt, at regeringen vil styrke det frie valg. Udspillet er et skridt i den rigtige retning mod, at de ældre borgere får et frit valg på alle ydelser inden for ældreområdet. Et frit valg er netop afgørende for, at private leverandører også får mulighed for at tilbyde de ældre borgere en sammenhængende pleje, der har borgerens behov i centrum, siger Jakob Scharff.

Læs også: Mange ældre ved ikke, de kan vælge frit

Flere skal vide, de kan vælge

 
Desuden vil regeringen sammen med KL sørger for, at flere borgere bliver ved, at de har et frit valg. Tidligere undersøgelser har vist, at en stor gruppe ældre ikke ved, at de selv kan vælge leverandør.

- Omkring en ud af tre hjemmehjælpsmodtagerne kender i dag ikke til muligheden for at vælge en privat leverandør. Det er bare ikke godt nok her, 14 år efter det frie valg blev indført. Derfor er vi meget tilfredse med, at regeringen aktivt vil gøre en indsats for øge informationen om valgfriheden til de ældre, siger Jakob Scharff.

DI ser også med tilfredshed på, at regeringen vil gennemføre et serviceeftersyn af de store velfærdsområder, så vi kan få styrket borgernes muligheder for at vælge et privat alternativt.

- Det frie valg har været udfordret i flere år, og det er derfor også en udmærket idé med servicetjek af velfærdsområderne. I den forbindelse er det bare vigtigt, at vi så også efterfølgende reelt får sikret og styrket borgerne frie valg og ikke bare fortsat giver kommunerne mulighed for at forskelsbehandle de private leverandører, som det er sket på daginstitutionsområdet, siger Jakob Scharff.

Regeringens serviceeftersyn er færdigt i begyndelsen af 2018, hvorefter regeringen vil komme med et udspil.

Læs også: DI Analyse - Mange ældre skifter til privat hjemmehjælp

PUBLISHED: 02-11-2017 LAST MODIFIED: 02-11-2017