På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Pulje på 2,5 mio. kr. til danskundervisning for flygtninge

UDDANNELSE. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udmeldt en forsøgspulje på 2,5 mio. kr. til, at større virksomheder kan lave virksomhedsorganiseret danskundervisning for flygtninge. Ansøgningsfristen til puljen er 10. september 2017.

Større virksomheder kan ansøge

Som en del af trepartsaftalen om integration fra 2016 blev det aftalt, at virksomhederne skulle have bedre muligheder for at organisere danskundervisning for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Større private virksomheder, der modtager flygtninge eller familiesammenførte i praktik m.v., kan søge puljen. Virksomheden skal som udgangspunkt have mere end 100 ansatte, og der er ansøgningsfrist den 10. september 2017.

Flygtninge er målgruppen

Målgruppen er ansatte, der er såkaldte integrationskursister (I-kursister) med ret til danskuddannelse.

Den lokale udbyder af danskundervisning kan oplyse, om de ansatte har ret til danskuddannelse.

Du finder en liste over udbydere nederst.

Frie rammer til at tilrettelægge undervisningen

Virksomheder kan f.eks. vælge at tilrettelægge undervisningen i mindre grupper eller 1:1 sammen med en kollega (mentor) for at sikre, at der på virksomheden dagligt trænes i det faglige sprog, som bliver talt på virksomheden.

Der kan ydes et økonomisk tilskud på op til 20.000 kr. per individuelt forløb på virksomheden. Der kan søges om midler til at aflønne undervisere og mentorer på virksomheden samt til at dække materialeudgifter.

Tidsrum

Den samlede projektperiode, hvor midlerne må anvendes, løber fra 27. oktober 2017 til den 31. december 2019.

Spørgsmål

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Mette Søndergaard på e-mail mnssiri.dk 

Spørgsmål om administration kan sendes til e-mail puljesiri.dk eller telefonisk til telefon 72 14 22 07 dagligt kl. 9-15.

Find ansøgningsskema og vejledning til processen på UIM's hjemmeside her

PUBLICERET: 09-08-2017 OPDATERET: 09-08-2017