På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny fælles europæisk vejledning sætter fokus på kvalitet i udbud af rengøring

Arbejdsgivere og arbejdstagere i den europæiske rengøringssektor har udarbejdet en fælles vejledning om det gode rengøringsudbud. Vejledningen sender klare budskaber om behov for større fokus på kvalitet, og den giver offentlige såvel som private ordregivere konkrete værktøjer til at opnå den bedste værdi i udbud af rengøringsydelser.

Arbejdsgivere og arbejdstagere på tværs af Europa ønsker fokus på kvalitet

Offentlige og private ordregivere opnår den største værdi i deres rengøringsydelser, når de lader virksomhederne konkurrere om at levere den bedste løsning - ikke den laveste pris. Så klart er budskabet i en ny vejledning fra arbejdsgivere og arbejdstagere i den europæiske rengøringssektor. Formålet med vejledningen er at ændre den generelle udbudspraksis, så der kommer større fokus på kvalitet og udvikling i rengøringsudbuddene fremfor kortsigtede besparelser.

Bag vejledning står the European Federation of Cleaning Industries (EFCI) og UNI Europa, som samler henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere i den europæiske rengøringssektor. Vejledningen er blevet til i en fælles arbejdsgruppe, hvor Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) har været repræsenteret. I løbet af det sidste år har parterne forhandlet, og de er nået til enighed om en fælles dagsorden om behovet for at skabe konkurrence på kvalitet og innovation i udbud af rengøring.

Vejledningen indeholder ikke kun skarpe budskaber. Den giver også ordregivere konkrete værktøjer til at sammensætte et godt rengøringsudbud. For det første præsenterer vejledningen hovedpunkterne i de nye udbudsregler. For det andet forklarer vejledning principperne bag værdiskabende rengøringsudbud. Sidst, men ikke mindst, indeholder vejledningen et brugervenligt værktøj, som ordregivere kan bruge som inspiration til at fastsætte udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterier samt evalueringsmodeller. Det giver ordregiverene et konkret grundlag for at bidrage til, at der skabes større værdi i udbud af rengøring.

Brug mulighederne i udbudsloven

Vejledningen blev første gang udgivet i 2005. Den er nu blevet opdateret for at afspejle udviklingen i rengøringsbranchen og revideringen af udbudsdirektivet i 2014, som i Danmark er blevet implementeret med udbudsloven.

Et af de centrale budskaber i vejledningen er, at ordregivere skal bruge de nye muligheder i udbudsreglerne. Udbudsdirektivet gør det ikke ulovligt at bruge laveste pris som tildelingskriterium, men det er nu gjort tydeligt, at offentlige ordregivere som udgangspunkt skal se på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Desuden er total- og livscyklusomkostninger nu et af de tre grundlæggende tildelingskriterier, som offentlige ordregivere kan gøre brug af. Derfor er der et afsnit i vejledningen, der handler om, hvordan man beregner total- og livscyklusomkostninger i forhold til rengøringsopgaver. Det skal bidrage til at sætte fokus på kvalitet og udvikling i udbud af rengøring.

Læs mere om vejledningen her.

Yderligere info
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4624
Mobil: +45 2949 4412
E-mail: fdaldi.dk
PUBLICERET: 11-07-2017 OPDATERET: 21-11-2017