På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Offentlig-privat samarbejde

Øget brug af private leverandører i levering af offentlige opgaver giver bedre service for borgere og virksomheder.

Mange udfordringer

God, effektiv offentlig service er afgørende for borgere og virksomheder:

 • På det velfærdspolitiske område er udfordringen at nytænke levering af serviceydelser, betaling for brugen af offentlige serviceydelser og hjælp til leverandørudvikling.
 • På det infrastrukturelle område er det nødvendigt at
  nytænke finansiering og den langsigtede vedligeholdelse.
 • Og på det indkøbspolitiske område handler det om at tænke innovation ind i den offentlige indkøbsproces.

Det er en fælles udfordring for offentlige og private aktører at finde veje til at løfte disse udfordringer.

DI Service:

 • Skaber politisk opmærksomhed om gevinsterne ved øget offentlig-privat samspil
 • Er en aktiv medspiller i den politiske proces om ny lovgivning i Danmark og i EU
 • Overvåger, at de offentlige indkøbere følger spillereglerne
FAKTA:

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er et paraplybegreb, der dækker over:

 • - Frit-valgsmodeller
 • - Udlicitering
 • - Driftspartnerskaber
 • - Afknopning/firmatisering
 • - Privatisering ved salg af statslige og kommunale aktier 
 • - OPP-modeller

Fælles for OPS er, at der er tale om alternative måder at levere offentlige serviceopgaver på.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4624
Mobil: +45 2949 4412
E-mail: fdaldi.dk
LÆS MERE PÅ DI.DK
PUBLICERET: 13-06-2012 OPDATERET: 15-02-2018